Izotoplarning qanday xususiyatlari har xil boladi? 1) protonlar soni;

A) 1,3, 4

19. (v4-109-4) Izotoplarning qanday xususiyatlari har xil boladi? 1) protonlar soni; 2) neytronlar soni; 3) elektronlar soni; 4) yadro zaryadlari; 5) atomlarining massa soni. A) 1,3, 4 B) 1, 2, 5 C)1,3, 5
D) 3, 4,5

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 2. Izotoplar. Izobaralar. Izotonlar. Izoelektron zarrachalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online