Bir xil sondagi elektronlar tutgan atom va ionlarni toping. 1) vodorod

A) 1,2, 4
B) 1, 2, 5
C) 2, 3, 4
D) 2, 3, 5

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 2. Izotoplar. Izobaralar. Izotonlar. Izoelektron zarrachalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online