XTI va yCr atomlari ozaro izoton bolsa, x va у uchun quyidagi munosaba27. (v17-111 -30) XTI va yCr atomlari ozaro izoton bolsa, x va у uchun quyidagi munosabatlardan qaysi biri orinli hisoblandi? A) x = у - 1 В) у = x + 2 С) х = у + 1
D) у =х

:

: Kimyo
: 2. Izotoplar. Izobaralar. Izotonlar. Izoelektron zarrachalar

DTM | DTM test online