Qaysi qatorda zarrachalarning massasi kamayib boradi?

A) bor atomi, Si atomi, vodorod molekulasi
B) tritiy, deyteriy, protiy ioni
C) elektron, neytron, proton
D) 40Ar, 39K, 40Ca

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 2. Izotoplar. Izobaralar. Izotonlar. Izoelektron zarrachalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online