1) 64Cu; 2) 65Cu; 3) 65Zn atomlarini mos ravishda: a) izotop; b) izoto

A) a-1, 2; b-2, 3; c-2, 3
B) a-1, 3; b-2, 3; c-1,2
C) a-1,2; b-1,3; c-2, 3
D) a-2, 3; b-1,2; c-1, 3

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 2. Izotoplar. Izobaralar. Izotonlar. Izoelektron zarrachalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online