1932-yilda Chedvik berilliyni a-zarracha bilan bombardiron qilganda: 8

A) proton
B) neytron
C) elektron
D) pozitron

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 3. Yadro reaksiyalari. Radiaktivlik

DTM тестирование онлайн | DTM test online