Quyidagi yadro reaksiyasida 11,75 mg uran izotopi yemirilib 33,25-Р®19

A) seziy-133
B) bariy-133
C) seziy-135
D) bariy-137

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 3. Yadro reaksiyalari. Radiaktivlik

DTM тестирование онлайн | DTM test online