96,32-101S В) 12,04-Ю19 C)38,73-1018 D) 18,06-1037. (V9-117-2) gf U + x о n -> 4y e + 244 Cm Ushbu yadro reaksiyasi asosida 9, 52 mg uran yemirilishidan necha dona elektron hosil boladi? A) 96,32-101S В) 12,04-Ю19 C)38,73-1018
D) 18,06-1018

:

: Kimyo
: 3. Yadro reaksiyalari. Radiaktivlik

DTM | DTM test online