227Pa — Rn + x. 56,75 mg protaktiniy yemirilishi natijasida hosil bolg


61. (V17-130-16) 227Pa — Rn + x. 56,75 mg protaktiniy yemirilishi natijasida hosil bolgan elektronlar sonini hisoblang. Pa ning yemirilishidan hosil bolgan Rn massasi Pa nisbatan 7,6% ga kam. A) 4,515-Ю20 В) 45.15Ю20
C) 9,03-Ю20
D) 90,3-1020

:

: Kimyo
: 3. Yadro reaksiyalari. Radiaktivlik

DTM | DTM test online