Element atomi yadrosida sodir boladigan qanday jarayonlarda elementnin


69. (v19/20-108-1) Element atomi yadrosida sodir boladigan qanday jarayonlarda elementning yadro zaryadi bir birlikka kamayadi? 1) protonning neytronga aylanishida; 2) neytronning protonga aylanishida; 3) elektronning yadroga qulashida; 4) yadrodan a-zarracha ajralishida. A) 1,4 B)1,3
C) 2, 4
D) 2

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 3. Yadro reaksiyalari. Radiaktivlik

DTM тестирование онлайн | DTM test online