82 pb-> ® Re + xa + p + 2n yadro reaksiyasida A + В = 405 bolsa,


70. (v19/20-115-8) 82 pb-> ® Re + xa + p + 2n yadro reaksiyasida A + В = 405 bolsa, BRe izotopi tarkibidagi neytronlar sonini aniqlang. A) 132 B)110
C) 102
D) 120

:

: Kimyo
: 3. Yadro reaksiyalari. Radiaktivlik

DTM | DTM test online