Yadro reaksiyalarida tushurib qoldirilgan atom tartib raqamlari va mas

A) a - 14 N; b - “ Ra, “ Rn
B) a- «N;b- “ Ra, ^ Rn
C) a - 14 N; b - ® Ra, “ Rn
D) a - 14 N; b - “ Ra, “ Rn

:

: Kimyo
: 3. Yadro reaksiyalari. Radiaktivlik

DTM | DTM test online