Dubnada akademik G.N. Flerov rahbarligi ostida 238U + 22Ne ->• 256X

A) ““ Fm
B) “ No
C) 288 Es
D) » Md

:

: Kimyo
: 3. Yadro reaksiyalari. Radiaktivlik

DTM | DTM test online