Fosfid ionining elektron konfiguratsiyasi qaysi inert gazning, galogen

A) neon, ftor, litiy
B) argon, xlor, kaliy
C) argon, ftor, natriy
D) neon, xlor, litiy

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 4. Atomlarning elektron konfiguratsiyalari. lonlarining elektron konfiguratsiyasi. Atomning nisbiy va absalyut massasi

DTM тестирование онлайн | DTM test online