Kislorodning 1 ta molekulasi massasini (g) aniqlang. А) 5,ЗЮ~23 В) 0,526. (99-10-6) Kislorodning 1 ta molekulasi massasini (g) aniqlang. А) 5,ЗЮ~23 В) 0,53-10”23 С) 32-10-23
D) 3,2-10-22 Е) 5,3-10-22

:

: Kimyo
: 4. Atomlarning elektron konfiguratsiyalari. lonlarining elektron konfiguratsiyasi. Atomning nisbiy va absalyut massasi

DTM | DTM test online