Atomining tashqi elektron pogonasi konfiguratsiyasi ...3s23p3 bilan if

A) fosfor, p-element
B) oltingugurt, p-element
C) xlor, p-element
D) fosfor, d-element
E) azot, p-element

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 4. Atomlarning elektron konfiguratsiyalari. lonlarining elektron konfiguratsiyasi. Atomning nisbiy va absalyut massasi

DTM тестирование онлайн | DTM test online