Mis atomining absolyut massasi necha gramm?


36. (01-5-45) Mis atomining absolyut massasi necha gramm? A) 3,9-10~23 B)1,1-10"22
C) 6,4-1 O23
D) 2-1 O22

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 4. Atomlarning elektron konfiguratsiyalari. lonlarining elektron konfiguratsiyasi. Atomning nisbiy va absalyut massasi

DTM тестирование онлайн | DTM test online