Bir element atomining massasi 6,179-10"26 kg ga tengligi va undag


53. (03-7-13) Bir element atomining massasi 6,179-10"26 kg ga tengligi va undagi protonlar soni 17 ta ekanligi malum bolsa, undagi neytronlar sonini toping. A)17 B)18

53. (03-7-13) Bir element atomining massasi 6,179-10"26 kg ga tengligi va undagi protonlar soni 17 ta ekanligi malum bolsa, undagi neytronlar sonini toping. A)17 B)18 C) 19 D)20

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 4. Atomlarning elektron konfiguratsiyalari. lonlarining elektron konfiguratsiyasi. Atomning nisbiy va absalyut massasi

DTM тестирование онлайн | DTM test online