Bir dona xrom atomining massasi necha kilogramm boladi? А) 6,38 Ю“25 B

65. (v5-112-17) Bir dona xrom atomining massasi necha kilogramm boladi? А) 6,38 Ю“25
B) 6,83-10”27
C) 8,63-10-26
D) 8.36 10 26
E) 3,68-10"24

:

: Kimyo
: 4. Atomlarning elektron konfiguratsiyalari. lonlarining elektron konfiguratsiyasi. Atomning nisbiy va absalyut massasi

DTM | DTM test online