Quyida keltirilgan reaksiyalarning qaysilari amalda oxirigacha boradi?

A) 1, 3 va 5
B) 1 va 5
C) 2, 3, 4 va 5
D) 1, 2, 3 va 5
E) 1, 3, 4 va 5

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 39. Ion almashinish reaksiyalari

DTM тестирование онлайн | DTM test online