Qaysi moddalar orasidagi reaksiyaning qisqartirilgan ionli tenglamasid

A) bariy xlorid + kaliy sulfat
B) kalsiy karbonat + xlorid kislota
C) alyuminiy xlorid + natriy gidroksid
D) alyuminiy sulfat + natriy gidroksid
E) alyuminiy sulfat + bariy gidroksid

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 39. Ion almashinish reaksiyalari

DTM тестирование онлайн | DTM test online