Cr(OH)3 + KBr + S02 lar hosil bolishi uchun quyidagilardan qaysi birla

A) Cr2(S03)3 + KBr
B) CrBr3 + KHS03
C) Cr(OH)2Br + K2S04
D) Cr(OH)Br2 + K2S03
E) KHS04 + CrBr3

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 39. Ion almashinish reaksiyalari

DTM тестирование онлайн | DTM test online