Quyidagi reaksiyaning tenglamasini molekulyar shaklda yozish uchun kel

A) CH3 COO" va Na+
B) OH" va Na+
C) NO3 va Ba2+
D) PO J- va Ba2+
E) SO 24 va K+

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 39. Ion almashinish reaksiyalari

DTM тестирование онлайн | DTM test online