Fe3+ + 3CO f + 3H20 — -* 2Fe(OH)3 + 3C02 Ushbu jarayon qaysi moddalar

A) temir (III) xlorid va karbonat kislota
B) temir (III) sulfat va natriy karbondt
C) temir (II) nitrat va kaliy karboqat
D) temir (III) gidroksid va karbonat kislota

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 39. Ion almashinish reaksiyalari

DTM тестирование онлайн | DTM test online