Na2S03 va CrCI3 eritmalari qanday nisbatda aralashtirilsa, hosil bolga

A) 3, 5, 6

78. (v14-105-36) Na2S03 va CrCI3 eritmalari qanday nisbatda aralashtirilsa, hosil bolgan eritmada sulfit ionlari mavjud bolmaydi (gidroliz hisobga olinmasin)? 1) 2CrCI3 + 3Na2S03; 2) 1CrCI3+3Na2S03; 3) 3CrCI3 + 2Na2S03; 4) 3CrCI3 + 5Na2S03; 5) 3CrCI3 + 4Na2S03; 6) 2CrCI3 + Na2S03. A) 3, 5, 6 B) 2, 4, 6 C)1,3, 5
D) 1, 2, 4

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 39. Ion almashinish reaksiyalari

DTM тестирование онлайн | DTM test online