Berilgan eritmadagi misni; sulfid tarzida toliq choktirish uchun kaliy

79. (v15-118-5) Berilgan eritmadagi misni; sulfid tarzida toliq choktirish uchun kaliy sulfid tuzi mis (II) sulfat tuzidan 10 g kam sarflansa, necha gramm CuS04 sarflangan? A)48

79. (v15-118-5) Berilgan eritmadagi misni; sulfid tarzida toliq choktirish uchun kaliy sulfid tuzi mis (II) sulfat tuzidan 10 g kam sarflansa, necha gramm CuS04 sarflangan? A)48 B) 32 C)16
D) 50

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 39. Ion almashinish reaksiyalari

DTM тестирование онлайн | DTM test online