Qaysi ionlar eritmada bir vaqtda mavjud bola olmaydi?

A) Fe+2, SO 2“, K+OH“
B) NH ;, NO -, АГ3, SO l~
C) Na+, SO 2“, Mg+2, СГ
D) Na+F~, Ag+, NO "

:

: Kimyo
: 39. Ion almashinish reaksiyalari

DTM | DTM test online