Quyidagi reaksiyaning ionli teng lamas ini molekulyar shaklda yozish u

89. (v19/20-123-3) Quyidagi reaksiyaning ionli teng lamas ini molekulyar shaklda yozish uchun keltirilgan ion juftlarning qaysilaridan foydalanish mumkin? 3Li+ + PO > Li3P04. А) Г va Zn2t
B) CH3COO“ va Cu2+
C) CrO 2- va NH *
D) SO 2“ va Mg2t

:

: Kimyo
: 39. Ion almashinish reaksiyalari

DTM | DTM test online