Molyarligi bir xil bolgan qaysi tuz eritmasida ionlar miqdori (mo!) ka

A) NaN02
B) (NH4)2S03
C) ZnBr2
D) BaS

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 39. Ion almashinish reaksiyalari

DTM тестирование онлайн | DTM test online