Suvli eritmalarida quyidagi ionlarga ega bolgan elektrolitlar formulal

A) a - FeS04; b - Mn(Mn04)2; c - NaMn04; d - K2Cr04; e - Fe(N03)2; f- Sn(OH)2; j — Na2C03; h — Ca(N03)2
B) a - Fe2(S04)3; b - MnMn04; c - NaMn04; d - K2Cr04; e - Fe(N03)2; f- Sn(OH)2; j - Na2C03; h - Ca(N03)2
C) a - Fe2(S04)3; b - Mn(Mn04)2; c - NaMn04; d - K2Cr04; e - Fe(N03)2; f - Sn(OH)2; j - Na2C03; h - Ca(N03)2
D) a - Fe2(S04)3; b - Mn(Mn04)2; c - Na2Mn04; d - K2Cr04; e - Fe(N03)2; f - Sn(OH)2; j - Na2C03; h - Ca(N03)2

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 39. Ion almashinish reaksiyalari

DTM тестирование онлайн | DTM test online