Tuzlar gidrolizi deb nimaga aytiladi?

A) tuzlarning parchaianishiga
B) tuzlarning hosil bolishiga
C) tuzlarning suv molekulalari bilan birikishiga
D) tuzlarning suv molekulalari bilan tasirlashib, kuchsiz elektrolit hosil qilishiga
E) tuzlarning suv molekulalari bilan tasirlashib, kuchli elektrolit hosil qilishiga

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40. Moddalarning gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online