Quyidagi moddalardan qaysilari gidrolizga uchraydi? 1) natriy gidrid;

A) 1,3, 4,5

3. (v7-103-8) Quyidagi moddalardan qaysilari gidrolizga uchraydi? 1) natriy gidrid; 2) ammiak; 3) etilatsetat; 4) kalsiy fosfat; 5) nukleotid. A) 1,3, 4,5 B) 1, 2, 3,4 0) 1,3, 5
D) 1, 2, 5

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40. Moddalarning gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online