Quyidagi berilgan tuzlardan qaysi birlari gidrolizga uchramaydi?

A) temir(lll) xlorid, mis(ll) sulfat
B) natriy atsetat, kalsiy nitrit
C) kaliy sulfat, bariy nitrat
D) alyuminiy sulfid, ammoniy atsetat

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40. Moddalarning gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online