Qaysi tuzlar xona temperaturasida eritilganda, gidroliz jarayoni sodir

A) ammoniy xlorid, natriy atsetat
B) ammoniy atsetat, natriy xlorid
C) natriy xlorid, kaliy sulfat
D) natriy sulfid, natriy karbonat
E) natriy sulfid, natriy gidrokarbonat

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online