Alyuminiy sulfid alyuminiy va oltingugurt orasidagi reaksiya natijasid

A) bu modda suvda erimaydi
B) suvli eritmada reaksiya mahsuloti oxirigacha gidrolizga uchraydi ,
C) suvli eritmada alyuminiy gidroksid hosil boMadi
D) suvli eritmada vodorod sulfid hosil boladi
E) mahsulot gidroliz reaksiyasida qatnashmaydi

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online