Eritmasida lakmus rangi ozgarmaydigan moddalarni toping.

A) sulfat kislota
B) natriy xlorid
C) natriy digidroortofosfat
D) gidroksokalsiy xlorid
E) kalsiy gidroqsid

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online