Natriy sulfid, magniy sulfat va kaliy nitrat eritmalarini bir-biridan

A) alyuminiy gidroqsid
B) temir (III) xlorid
C) xlorid kislota
D) lakmus
E) fenolftalein

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online