Qaysi tuzlar gidrolizi qaytmas boladi? 1) Na2S; 2) AI2S3; 3) NaCI; 4)


34. (v5-107-7) Qaysi tuzlar gidrolizi qaytmas boladi? 1) Na2S; 2) AI2S3; 3) NaCI; 4) FeCI3; 5) Cr2S3. A) 2, 5 B)1,3

34. (v5-107-7) Qaysi tuzlar gidrolizi qaytmas boladi? 1) Na2S; 2) AI2S3; 3) NaCI; 4) FeCI3; 5) Cr2S3. A) 2, 5 B)1,3 C) 1, 2 D)2, 3,4
E) 1,2,3

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online