Alyuminiy sulfat va natriy karbonat tuzlari stexiometrik nisbatda bolg

A) alyuminiy karbonat, natriy sulfat va suv
B) natriy sulfat va alyuminiy karbonat
C) alyuminiy sulfat, natriy sulfat va suv
D) natriy sulfat, alyuminiy gidroksid va uglerod (IV) oksid

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online