Gidrolizga uchraydigan tuzlar qatorini tanlang.

A) (NH4)2S04; BaCI2; AI(N03)3; NaCN
B) Na2C03; CuS04; CH3COOK; Li2S04
C) ZnCI2; Zn(N03)2; K2S04; K2S
D) NH4CI; (NH4)2C03; Ca(CH3COO)2; Na2S03

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online