Quyidagi tuzlarning qaysilari gidrolizga uchramaydi? 1) natriy sulfat;

A) 1,3, 5

68. (v9-106-14) Quyidagi tuzlarning qaysilari gidrolizga uchramaydi? 1) natriy sulfat; 2) ammoniy nitrit; 3) litiy nitrat; 4) alyuminiy karbonat; 5) kaliy xlorid; 6) ammoniy atsetat. A) 1,3, 5 B) 2, 4, 6 C)1,3, 5, 6
D) 4, 5, 6

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online