Natriy sulfid, magniy sulfat va kaliy nitrat eritmalarini qaysi reakti

A) fenolftalein
B) lakmus
C) xlorid kislota
D) ammoniy gidroksid

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online