Quyidagi qaysi tuzlarning eritmasi fenolftalein rangini ozgartiradi? 1

A) 1,2
B) 2, 5
C) 3, 5
D) 3, 4

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online