Qaysi tuzlar kation boyicha gidrolizga uchraydi? 1) ЫазР04; 2) Cu(N03)

A) 2, 4, 5

88. (v12z-124-25) Qaysi tuzlar kation boyicha gidrolizga uchraydi? 1) ЫазР04; 2) Cu(N03)2; 3) K2S04; 4) NH4N03; 5) NiS04; 6) K2C03. A) 2, 4, 5 B) 3, 4, 5 C)1,3, 6
D) 1,2,3

:

: Kimyo
: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM | DTM test online