Quyidagi moddalar nimasi boyicha va qanday muhitda gidrolizga uchrashi

A) 2-b-lll, 4-a-l, 1-c-ll, 3-d-lll
B) 2-d-lll, 1-c-ll, 4-a-ll, 3-d-lll
C) 3-b-lll, 4-d-lll, 1-c-ll, 2-d-lll
D) 3-b-lll, 1-c-ll, 4-a-ll, 2-d-lll

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online