Quyidagi moddalar nimasi boyicha va qanday muhitda gidrolizga uchrashi

A) 3-a-ll, 4-b-l, 1-d-lll, 2-c-l
B) 2-c-l, 1-d-lll, 4-b-lll, 3-a-ll
C) 2-c-ll, 4-b-lII, 1-d-lll, 3-c-l
D) 3-a-l, 1-d-lll, 4-b-lll, 2-c-ll

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online