Modda nomi va uning suvli eritmasi muhiti orasidagi muvofiqlikini omat

A) a-1, b-1, c-3, d-1
B) a-2, b-1, c-3, d-1
C) a-1, b-1, c-3, d-2
D) a-2, b-2, c-1, d-3

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online