200 g 47%li mis (II) nitrat eritmasi massalari 18 g dan bolgan komir e


112. (v19/20-110-19) 200 g 47%li mis (II) nitrat eritmasi massalari 18 g dan bolgan komir elektrodlar ishtirokida toliq elektroliz qilindi. Katod ajratib olinib konsentrlangan sulfat kislota eritmasida eritilganda necha mol gaz(lar) ajraladi? A) 2 B)3
C) 5
D) 4

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online