H20 va НСЮ molekulalari uchun quyidagi qaysi xususiyatlar umumiy? 1) m

A) 1,3, 5
B) 2, 5
C) 1, 2, 5
D) 1, 2, 3, 4

:

: Kimyo
: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM | DTM test online