Ham kation, ham anion boyicha gidrolizga uchraydigan tuzlarni aniqlang

A) kaliy nitrit; ammoniy sulfid
B) temir(lll) nitrit; ammoniy atsetat
C) rux karbonat; mis(ll) xlorid
D) litiy xlorid; natriy karbonat

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online